°Zdravie a kondícia kanárov

  • Kanárici vedia svoje zdravotné problémy a poškodenia na zdraví veľmi dobre schovávať. Dôvodom je prostredie, kde sa ako divé nachádzajú. Vo voľnej prírode maskujú choroby a zranenia kvôli ostražitosti, či ostatným predátorom. Preto je dôležité preventívne prehliadať ich, aj keď sa zdajú byť vo výbornej kondícií.