Malý žltý kanárik je najživšou predstavou kanárika. Dnes sa chová veľmi veľa foriem. Je to vyše 125 rás a viacej ako 500 farebných variet.

Tri najhlavnejšie skupiny kanárikov rozdeľujeme na:

-spevné kanáriky

-farebné kanáriky

-postavové kanáriky

Správanie či spev je taký istý, ale najkrajší spev spomedzi foriem majú harzskí kanárici. 

Dnes rozlišujeme kanáriky:

-vzorované

-kučeravé

-chocholaté

alebo napríklad

-hrbáče

Všetky z nich sa samozrejme prispôsobili našim aklimatickým podmienkam. Ale aby sa kanáriky cítili dobre, musíte im pripraviť vhodné podmienky pre život.

Anketa

Ste pravidelným náštevníkom stránky kanariky.webnode.sk?

ÁNO, som tu často (37)
19%

NIE, som tu prvýkrát (116)
61%

Som pravidelný návštevník (6)
3%

Chodím sem len raz za čas (32)
17%

Celkový počet hlasov: 191