MESAČNá HISTÓRIA (január11 až september11)

04.10.2011 20:37

Mesiac             Unikátne návštevy     Počet návštev    Stránok

Jan 2011 267 549 2326    
Feb 2011 413 837 4842    
Mar 2011 643 1163 5427    
Apr 2011 639 1124 5201    
Maj 2011 575 957 4868    
Jun 2011 625 1010 4664    
Jul 2011 554 951 5147    
Aug 2011 519 924 5352    
Sep 2011 318 743 4527